Koko Coaching Course Pilot

Koko Coaching Course Pilot

We ran our Koko Coaching Course Pilot in late March.  Our venue was Vaisala Lodge in Itu Asau on Savai’i.  The goal of the Koko Coaching Course